Spravujte súhlas so súbormi cookie
Na poskytovanie tých najlepších skúseností používame technológie, ako sú súbory cookie na ukladanie a/alebo prístup k informáciám o zariadení. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je správanie pri prehliadaní alebo jedinečné ID na tejto stránke. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie.
Funkčné
Technické uloženie alebo prístup sú nevyhnutne potrebné na legitímny účel umožnenia použitia konkrétnej služby, ktorú si účastník alebo používateľ výslovne vyžiadal, alebo na jediný účel vykonania prenosu komunikácie cez elektronickú komunikačnú sieť.
Štatistiky
Technické úložisko alebo prístup, ktorý sa používa výlučne na štatistické účely.
Marketing
Technické úložisko alebo prístup sú potrebné na vytvorenie používateľských profilov na odosielanie reklamy alebo sledovanie používateľa na webovej stránke alebo na viacerých webových stránkach na podobné marketingové účely.

Ergonómia v kuchyni

Dátum: 02.03.2017

Ergonómia je náuka o požiadavkách na komplexnú úpravu práce a pracoviska. Pre ergonomicky správne zostavenú kuchyňu platia tieto znaky:

- vyhovujúca výška pracovných plôch

- vyhovujúca hĺbka pracovnej dosky

- optimálne umiestnenie a nadväznosť jednotlivých pracovných centier

- rýchla možnosť dosiahnutia predmetov a nástrojov

- prehľadné a účelné skladovanie zásob

O výške pracovnej plochy rozhoduje telesná dispozícia užívateľa kuchyne, obvykle možno voliť medzi základnou výškou 86 cm pre osoby do výšky vzrastu 165 cm a 90 cm pre vyššie postavy. Výška horných skriniek, ako aj výška ich zavesenia má zodpovedať danostiam a predstavám užívateľa. Ťažšie predmety odporúčame skladovať maximálne vo výške pliec. 

V priestore medzi pracovnou plochou a hornými skrinkami umiestnime systém držiakov na nože, utierky, koreničky… Vysúvacie systémy v dolných a vysokých skrinkách pomôžu využiť každý centimeter a umožňujú dosiahnuť všetko bez problémov.