Ergonómia v kuchyni

Dátum: 02.03.2017

Ergonómia je náuka o požiadavkách na komplexnú úpravu práce a pracoviska. Pre ergonomicky správne zostavenú kuchyňu platia tieto znaky:

- vyhovujúca výška pracovných plôch

- vyhovujúca hĺbka pracovnej dosky

- optimálne umiestnenie a nadväznosť jednotlivých pracovných centier

- rýchla možnosť dosiahnutia predmetov a nástrojov

- prehľadné a účelné skladovanie zásob

O výške pracovnej plochy rozhoduje telesná dispozícia užívateľa kuchyne, obvykle možno voliť medzi základnou výškou 86 cm pre osoby do výšky vzrastu 165 cm a 90 cm pre vyššie postavy. Výška horných skriniek, ako aj výška ich zavesenia má zodpovedať danostiam a predstavám užívateľa. Ťažšie predmety odporúčame skladovať maximálne vo výške pliec. 

V priestore medzi pracovnou plochou a hornými skrinkami umiestnime systém držiakov na nože, utierky, koreničky… Vysúvacie systémy v dolných a vysokých skrinkách pomôžu využiť každý centimeter a umožňujú dosiahnuť všetko bez problémov.