Obchodné podmienky

Pozrite aj Údržba kuchynskej linky a Záruka na kuchyňu


1.) Po dohode kupujúceho a výrobcu sa vopred platí záloha 50 % z dohodnutej ceny. Zostávajúca časť t.j. 50% sa dopláca po prevzatí výrobkov pri dovoze tovaru.

2.) Doprava v Piešťanoch je zdarma. Nad 30 km si dopláca odberateľ rozdiel a to 0,50 €/ km.

3.) Po zložení zálohy a následného zamerania nie je možné už prevádzať zmeny, alebo zrušiť objednávku.

4.) Zákazník potvrdzuje, že si vybral horeuvedené farby a tvary kuchyne spolu s ostatnými doplnkami, ktoré sú napísané v záväznej objednávke.

5.) Vynáška kuchyne do 3. poschodia je zdarma. Nad tretie poschodie je vynáška kuchyne spoplatnená.

6.) Zákazník potvrdzuje, že si prevzal záručný list, návod na údržbu a montáž od všetkých komponentov dodaných ku kuchyni spolu s kuchyňou.

7.) Likvidáciu obalov a odpadov po odbere kuchyne si zabezpečuje odberateľ.

8.) Upozornenia:

  • Zapojenie elektrospotrebičov, plynu a vody realizuje p. Černák, tel: 0908 081 469, s ktorým sa zákazník dohodne na dátume zapojenia (ak si u nás zakúpil spotrebiče). Uvedená služba je samostatne spoplatnená a uhradená p. Černákovi po montáži. Montáž elektrospotrebičov si nezabudnite zajednať minimálne týždeň pred montážou kuchyne.
  • Sklená zástena (ak bola objednaná) sa realizuje 2-3 týždne po montáži kuchyne.
  • V prípade použitia zámkového spoja (ak ho zákazník požaduje) pre pracovné dosky, sa na uvedený spoj nevzťahuje záruka.
  • Rozvody vody, zásuvky a plyn, nesmú byť vedené za vstavanými elektrospotrebičmi na povrchu steny.
  • Zákazník (odberateľ) svojím podpisom potvrdí, že súhlasí s dohodnutou cenou, záručnými a obchodnými podmienkami.