Spravujte súhlas so súbormi cookie
Na poskytovanie tých najlepších skúseností používame technológie, ako sú súbory cookie na ukladanie a/alebo prístup k informáciám o zariadení. Súhlas s týmito technológiami nám umožní spracovávať údaje, ako je správanie pri prehliadaní alebo jedinečné ID na tejto stránke. Nesúhlas alebo odvolanie súhlasu môže nepriaznivo ovplyvniť určité vlastnosti a funkcie.
Funkčné
Technické uloženie alebo prístup sú nevyhnutne potrebné na legitímny účel umožnenia použitia konkrétnej služby, ktorú si účastník alebo používateľ výslovne vyžiadal, alebo na jediný účel vykonania prenosu komunikácie cez elektronickú komunikačnú sieť.
Štatistiky
Technické úložisko alebo prístup, ktorý sa používa výlučne na štatistické účely.
Marketing
Technické úložisko alebo prístup sú potrebné na vytvorenie používateľských profilov na odosielanie reklamy alebo sledovanie používateľa na webovej stránke alebo na viacerých webových stránkach na podobné marketingové účely.

Obchodné podmienky

Pozrite aj Údržba kuchynskej linky a Záruka na kuchyňu


1.) Po dohode kupujúceho a výrobcu sa vopred platí záloha 50 % z dohodnutej ceny. Zostávajúca časť t.j. 50% sa dopláca po prevzatí výrobkov pri dovoze tovaru.

2.) Doprava v Piešťanoch je zdarma. Nad 30 km si dopláca odberateľ rozdiel a to 0,50 €/ km.

3.) Po zložení zálohy a následného zamerania nie je možné už prevádzať zmeny, alebo zrušiť objednávku.

4.) Zákazník potvrdzuje, že si vybral horeuvedené farby a tvary kuchyne spolu s ostatnými doplnkami, ktoré sú napísané v záväznej objednávke.

5.) Vynáška kuchyne do 3. poschodia je zdarma. Nad tretie poschodie je vynáška kuchyne spoplatnená.

6.) Zákazník potvrdzuje, že si prevzal záručný list, návod na údržbu a montáž od všetkých komponentov dodaných ku kuchyni spolu s kuchyňou.

7.) Likvidáciu obalov a odpadov po odbere kuchyne si zabezpečuje odberateľ.

8.) Upozornenia:

  • Zapojenie elektrospotrebičov, plynu a vody realizuje p. Černák, tel: 0908 081 469, s ktorým sa zákazník dohodne na dátume zapojenia (ak si u nás zakúpil spotrebiče). Uvedená služba je samostatne spoplatnená a uhradená p. Černákovi po montáži. Montáž elektrospotrebičov si nezabudnite zajednať minimálne týždeň pred montážou kuchyne.
  • Sklená zástena (ak bola objednaná) sa realizuje 2-3 týždne po montáži kuchyne.
  • V prípade použitia zámkového spoja (ak ho zákazník požaduje) pre pracovné dosky, sa na uvedený spoj nevzťahuje záruka.
  • Rozvody vody, zásuvky a plyn, nesmú byť vedené za vstavanými elektrospotrebičmi na povrchu steny.
  • Zákazník (odberateľ) svojím podpisom potvrdí, že súhlasí s dohodnutou cenou, záručnými a obchodnými podmienkami.